Hasil carian bantuan – meninggalkan sisi (side bar)

Di sebelah kiri, anda mempunyai pilihan untuk menyesuaikan paparan buku dan menurut kriteria tertentu untuk menyusun buku-buku serta mencari kriteria (memperbaiki) menambah dan mengalih keluar. Di sini anda boleh mengedit juga sesetengah seting untuk akaun anda (jika anda telah log masuk).

Opsyen berikut tersedia di sebelah kiri:

Penyelidikan lanjutan

Kemudian, simbol pelbagai Carian buku lain-lain Laman Web akan muncul. Jangan klik pada simbol-simbol dan seterusnya kajian ke atas enjin carian ini. Manakala anda akan diarahkan untuk carian awda padan dengan hasil carian di Laman Web ini secara terus ke dalam. Jadi, anda memerlukan kriteria gelintar awda memasukkan tiada waktu lain tiada. Oleh itu, Pencarian Buku adalah titik permulaan yang ideal untuk Cari mana-mana buku. 

Teks bantuan ini telah tidak answerd soalan anda? Sila lihat dalam Soalan-Soalan Lazim.

Sila berikan kami maklumbalas...

Answerd teks bantuan ini soalan saya...

sepenuhnya.
sikit.
bukan.

Komen / soalan terbuka: